Tìm hiểu về nợ xấu

Các khoản tín dụng của mọi cá nhân đều được lưu lại và trở thành căn cứ để các tổ chức tín dụng đưa ra quyết định cho vay tiền. Nếu như có lịch sử tín dụng xấu thì các cá nhân sẽ rất khó để được duyệt vay vốn. Do đó, việc hiểu rõ về các khoản nợ xấu là rất quan trọng đối với từng cá nhân.

 Nợ xấu là gì?

Nợ xấu là các khoản vay tại tổ chức tín dụng chưa được thanh toán đầy đủ khi mà hạn vay đã đến và quá hạn tới hơn 90 ngày. Các khoản nợ xấu này sẽ được tính vào số điểm tín dụng của khách hàng. Nợ xấu đến từ việc không thanh toán các hóa đơn mà nhiều khi bạn không nghĩ đến như: mua hàng trả góp tại các siêu thị hay cửa hàng, sử dụng thẻ tín dụng nhưng không thanh toán đúng hạn…

Nợ xấu sẽ được lưu lại tại CIC – trung tâm thông tin tín dụng. CIC sẽ đánh giá lịch sử của tín dụng doanh nghiệp hoặc các cá nhân có nhu cầu vay. Các tổ chức tín dụng sẽ căn cứ vào sự đánh giá của CIC để xét duyệt việc cấp tín dụng cho khách hàng có nhu cầu vay nợ tại mình. Một khi bạn đã có lịch sử nợ xấu thì rất khó để vay bất cứ khoản vay nào nữa, do đó hãy lưu ý đến những việc để tránh việc bị rơi vào nợ xấu.

Trên cơ sở đánh giá điểm tín dụng sẽ chia  thành các nhóm nợ như sau: nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có khả năng mất vốn.

Nếu như bạn có ý định vay vốn bất cứ vì mục đích gì, thì cũng hay lưu ý về lịch sử tín dụng, số điểm tín dụng của mình để có được khả năng xét duyệt vay lớn nhất từ các tổ chức tín dụng.

Scroll to top